Od 2000 roku jesteśmy Ośrodkiem Szkoleniowym uznanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Posiadamy certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń i egzaminowania zgrzewaczy zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego:  PN EN 13067:2013-05.
Certyfikaty
Copyright (c) 2016 by
"Abakus"
All Rights reserved